T³ Schweiz Resources

Numeriska metoder för DE-lite mer på djupet

Numeriska metoder för DE-lite mer på djupet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Fach: MathematicsSTEM

Schlagwörter Binomial Distribution, Computer Algebra, Stochastics, Curriculum, Data, Differential equations, Equations, Euler method, Exercise, Graphing, Problem Solving, Tables

Ma 5 - Differentialekvationer - Numeriskt beräkna stegen i Euler och Runge Kutta-metoderna

Nyare versioner av Texas Instruments grafräknare, eller motsvarande datorprogramvara, innehåller metoder för att numeriskt beräkna stegen i Euler och Runge Kutta-metoderna. I denna aktivitet tittar vi närmare på dessa metoder. Vi är här angelägna om att ge eleverna lite djupare kunskap om hur dessa metoder fungerar. Vi visar bl.a. ett kort program för Eulers metod.

Publisher specific license