T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen (31) |

Bepaal formule rechte lijn

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Statistik, Programmierung, Daten

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Reihen, Programmierung, Graphen zeichnen, Daten, Statistik

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Beschleunigung, Daten, Lineare Regression

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Diagramme, Übung, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemie, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Messwerterfassung, Lehrplan, Programmierung, Daten, Differenzialgleichungen, Euler-Verfahren, Übung, Newtons Gesetz

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Umwelt, Übung, Zufall, Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Übung, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Übung, Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Ableitung, Integralrechnung

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Analysis, Daten, Diagramme, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Mathematische Experimente in der Optik

Autor: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Umwelt, Übung, Zufall, Statistik

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Autor: bk-teachware

Fach:  Informatik, Mathematik

Schlagwörter: Regression, Statistik, Programmierung, Daten, Dezimale

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.

Shoe Sizes with Box Plots

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Daten, Box Plots, Zeitserien

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Daten, MINT, Physik

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.