T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen (36) |

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Fläche, Programmieren, Lehrplan, Ableitung, Übung, Graphen zeichnen, Integralrechnung, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

TI-Nspire CAS in Engineering Mathematics: Highest Temperature in a Disk

Autor: T³ Europe, Michel Beaudin

Fach:  MINT

Schlagwörter: Analysis, Ableitung

Find the maximum of a two variable continuous function. Using Lagrage multipliers and parametric equations. Connecting single and multivariable calculus.

Insektsvandring

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Kreise, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Geometrie

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Arean av en viss rektangel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Fläche, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Übung, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Vika en A4

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Fläche, Lehrplan, Ableitung, Übung, Integralrechnung, Dreieck

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Fläche, Messwerterfassung, Computeralgebra, Tipps und Tricks, Lehrplan, Ableitung, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Übung

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.