T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen (71) |

TI-84 ile Programlama

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Statistik, Algebra, Faktorisierung, Parabel, Potenzen und Wurzeln, Programmierung, Quadratische Funktionen, Wurzeln

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Analysis

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Gleichungen, Lineare Funktionen

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Arbeitsblätter für den TI-30X Plus MathPrint

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Heinz Klaus Strick

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Arithmetik, Stochastik

- Für Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
- Arithmetik und Algebra
- Analysis
- Stochastik

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  MINT

Schlagwörter: Potenzen und Wurzeln, Programmierung, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Winkel, Koordinatengeometrie, Lineare Funktionen, Geraden, Polygone, , Dreieck, Trigonometrie

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Andragradsekvationer på djupet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Iteration, Algebra, Reihen, Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Problemlösen, Quadratisch

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Computeralgebra, Lehrplan, Messwerterfassung, Gleichungen, Übung

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.