T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen(73)|

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Tangent och normal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd …

Lösa andragradare med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

TI-84 ile Programlama

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Arbeitsblätter für den TI-30X Plus MathPrint

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Heinz Klaus Strick

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Arithmetic, Stochastics

- Für Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
- Arithmetik und Algebra
- Analysis
- Stochastik

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.