T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen (71) |

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Verlag: T³ Middle East

Autor: Stephan Griebel

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Messwerterfassung, Geometrie, TI-Innovator, 

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Mathe 21

Verlag: Cornelsen Verlag

Autor: Andreas Jenzer, Gallus Merki, Rolf Keusch, Stefan Welti

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Arithmetik

Sekundarstufe I/Oberstufe
Schülerbuch A
Arithmetik und Algebra
Band 2

Mathe 21

Verlag: Cornelsen Verlag

Autor: Andreas Jenzer, Gallus Merki, Stefan Welti

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Arithmetik

Sekundarstufe I/Oberstufe
Schülerbuch A
Arithmetik und Algebra
Band 1

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Übung, Logarithmen

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Übung, Funktionen, Zinsrechnung

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare...

Applications in the Classroom

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animationen, Analysis, Messwerterfassung, Dynamische Simulation, Finanzmathematik, Ungleichungen, Kegel, Tabellenkalkulation, Fläche

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit...

TI InterActive! in the Classroom

Verlag: T³ Europe

Autor: Adrian Oldknow, Tor Jan Aarstad, Salvatore Regalbuto, Paul Drijvers, Renée Gossez, Friedrich Tinhof, T³ Europe

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra

Originally developed for TI InterActive! software, today applicable to Interactive Notes application of TI-Nspire. Integrating text editing, function plotter, computer algebra, spreadsheet ...

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Informatik, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Winkel, Programmieren, Abstand, Geometrie, Lineare Funktionen, Geraden, Maße, Punkte und Geraden, Polygone, MINT, TI-Innovator, Dreieck

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Informatik, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Winkel, Programmieren, Abstand, Geometrie, Lineare Funktionen, Geraden, Maße, Punkte und Geraden, Polygone, MINT, TI-Innovator, Dreieck

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Triangel under kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Funktionen, Dreieck

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Uppvärmning med en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Messwerterfassung, Funktionen, Temperatur

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Inga vanliga medelvärden

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Mittelwerte, Geometrie, Graphen zeichnen, Graphen, Programmierung

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

TI-Nspire CX CAS Technologie

Autor: T³ Vlaanderen

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Statistik

Concreet toegepast a.h.v. concrete voorbeelden uit de Algebra, Analyse en Statistiek

The Bungee Jumper: a simple mathematical model

Autor: Ian Galloway

Fach:  MINT

Schlagwörter: Beschleunigung, Algebra, Dynamische Simulation, Funktionen, Mathematisches Denken, Mechanik, Modellierung, Physik, , Stochastik

Exploring the energy transfers as a bungee jumper falls by considering each of the three stores (kinetic, gravitational and elastic) as a function of x and then summing.