T³ Schweiz Resources

Profil : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Gesamte Ressourcen (116) |

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Tipps und Tricks, Statistik, Physik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Roliga timmen - Bonds skugga

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Raumgeometrie

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Nollställen och vertex med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Stochastik, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Messwerterfassung, Programmieren, Lehrplan, Zahl, Zufall, MINT

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Fläche, Programmieren, Lehrplan, Ableitung, Übung, Graphen zeichnen, Integralrechnung, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Stochastik, Programmieren, Raumgeometrie, Lehrplan, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Lösa andragradare med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Programmierung, Quadratische Funktionen, MINT

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Tangent och normal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Programmieren, Lehrplan, Abitur/Zentralabitur, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Programmierung, Statistik, MINT

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Valresultat Riksdagen 2018

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Modellierung, Lehrplan, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Übung, Zufallsexperimente, Statistik, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Index, Relationen

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?