Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Profil : Texas Instruments Inc.

user

Texas Instruments Inc.

Dallas, USA


ti-cares@ti.com

https://education.ti.com/


 

 

 

(Rover) Move the traffic cone for the TI-Nspire CXII Python (Math in Motion Plus)

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE Python (Math in Motion Plus)

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Python, Coordinate Geometry

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Skissa funktion

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Tåg i rörelse

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemistry, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Making Music with Code for the TI-Nspire CX

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Physics, STEM

TI-Coding mit der TI-Nspire™ Technologie

Lektion 1: Programmiergrundlagen
Übung 1: Verwendung des Programmeditors

Verlag: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science

Schlagwörter: Coding