Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Temperatur

Syfte

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten. 

Materiel

Vattenkokare, temperatursensor, TI-Nspire och labsläde. 

Förberedelser

Mätutrustningen

  • Anslut temperatursensorn till kanal CH 1 på labsläden.
  • Häll upp en känd mängd kallt vatten (t ex 1,0 liter) i vattenkokaren. Notera mängden. Du behöver den vid beräkningarna
  • Stoppa ner temperatursensorn genom pipen i vattenkokaren. Kläm fast den med locket på kokaren så att sensorn inte rör vid bottnen eller väggarna i kokaren. Nu ska sensorn registrera det kalla vattnets

Publisher specific license