Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

2. Stege runt ett hörn med trigonometri

Detta är samma problem som Stege runt ett hörn men här använder vi trigonometri genom att låta en viss vinkel vara variabel. Vi kommer fram till samband mellan sinus, cosinus och tangens.
De båda aktiviteterna får en uppföljare i en tredje aktivitet där vi tittar mer geometriskt på problemet.

Publisher specific license