Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Fläche ,  Kreise ,  Lehrplan ,  Durchmesser

I en halvcirkel med radien 4 dm är en rektangel inskriven. Uppgiften består i att teckna uttryck för rektangelns omkrets och area och bestämma det värde på x (rektangelns bas) respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean. Du ska alltså använda två metoder. Du ska lösa dina uppgifter både numeriskt och exakt.

Publisher specific license