Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Differenzialgleichungen ,  Euler-Verfahren ,  Graphen ,  Zahl

I ämnesplanerna i matematik betonas att man ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Ett exempel som passar för kursen Matematik 5 är numeriska lösningar av differentialekvationer. Vi visar här hur enkelt man kan arbeta med de verktyg som finns hos din grafräknare.

Eulers metod är ett grafiskt/numeriskt verktyg för att visualisera en approximativ lösning till differentialekvationer. Eulers metod motiveras av idén om "lokal linjäritet" — alltså att en deriverbar funktion beter sig som en linjär funktion i små intervall.

Publisher specific license