Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Scattergraphs ,  List ,  Correlation

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Det sägs bland annat att man ska ta upp begreppen regressionsanalys och korrelationskoefficient och då använda digitala metoder. Vi visar här noggrant hur du först kan ladda ner mer omfattande data som har publicerats på nätet innan du går vidare med analyserna. Det gäller data från riksdagsvalet 2018 och vi har då valt att göra en analys av eventuellt samband mellan valresultat och valdeltagande för två partier i de 290 kommunerna i Sverige. Alla data är i procent.

Publisher specific license