Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Regression ,  Exponentiell ,  Hyperbolic

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen. I räknaren ligger från början ett antal foton som kan användas för att göra matematiska modelleringar. Man kan också spara bilder på datorn och via programmet TI-Connect CE infoga dessa bilder till räknaren. Vi visar hur detta går till.

Publisher specific license