Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Distance, Linear, Measures, Predictions, TI-Innovator Rover, Time, Velocity

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lösa linjära ekvationer med programmering

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Allan Duncan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols, Geometry, Algebra

Graphs in the next dimension

Use an introduction to 3D graphs to reinforce understanding of 2D graphs. (Operating System 3.x)

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Nevil Hopley

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Linear, Quadratic, Functions, 3D objects

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Nevil Hopley

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Straight-line Graphs

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Jay Timotheus

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Linear, Patterns, Functions