T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen(26)|

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik